Dotace na fotovoltaiku pro RD až 150 tisíc

Od 4. září lze v programu Nová zelená úsporám (NZÚ) v rámci nové výzvy (C.3.A7.) získat až 150tisícovou dotaci na fotovoltaické systémy s bateriemi s celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh/rok. Ministerstvo současně ozná­milo další novinky v rámci NZÚ. Uvedl to ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

 • Je možné žádat o dotaci na fo­to­vol­ta­ickou elektrárnu, přičemž výše pod­pory může dosáhnout až 150 000 Kč na dům.
 • Lze také žádat o podporu na zpra­co­vá­ní odborného posudku – maximální výše podpory činí 5 000 Kč
 • Dotace se týká FV systému s pří­mým ohře­vem vody, fotovoltaické ele­ktrá­rny s akumulací energie do teplé vody a dále hybridních systémů s akumulací energie do baterií.
 • V případě fotovoltaických systémů propojených s distribuční soustavou lze žádat o podporu pro sy­sté­my s instalovaným výkonem do 10 kWp včetně.
 • Žádost může pomocí online formuláře, který je dostupný na webových stránkách programu, podat každý, kdo je vlastníkem nebo stavebníkem rodinného domu.
 1. Fotovoltaické panely musí mít účinnost alespoň 15 %.
 2. Dům, kam je budete instalovat, musí být určen k bydlení a tedy i zapsán v katastru nemovitostí.
 3. Podmínkou dotace je minimálně 70% využití vyrobené energie v rodinném domě.
 4. Systém musí mít maximální výkon 10 kW a k síti být připojený po 1. 1. 2016.

Zdroj: Svaz podnikatelů

 • Nadpis formuláře

  Text formuláře

 • Kategorie