logo iner

Fotovoltaika a nutné úpravy elektroměrového rozvaděče

Při plánování a instalaci fotovoltaické elektrárny je důležité nezapomínat na nutné úpravy elektroměrového rozvaděče. Tento článek vám představí, jaké změny je třeba provést a co byste měli požadovat od dodavatele FVE.

Dvousazbový a jednosazbový rozvaděč

V případě, že máte dvousazbový rozvaděč, kde je vedle elektroměru umístěno i HDO, bude úprava jednodušší. Pokud však máte jednosazbový rozvaděč, bude nutná výměna rozvaděče.

Co je třeba doplnit do rozvaděče?

Do rozvaděče je povinnost doplnit následující prvky:

  • třífázový vypínač
  • relé pro odpínání výroby FVE distributorem

Úpravy v ceně

U některých dodavatelů není úprava rozvaděče součástí dodávky. V naší společnosti však tuto úpravu máme v ceně vždy.

Důležitá připomínka

Pamatujte: Pokud nebude váš elektroměrový rozvaděč správně vystrojen, nebude možné elektrárnu provozovat.