ENERGIE V BATERII MAXI TOP

Tato sestava je navržena s maximálním důrazem na efektivní využití vyrobené energie v domácnosti.

Pokud není fotovoltaikou vyráběná energie ve stejný okamžik v domácnosti spotřebována, je přebytečná energie uložena do baterií.  Uložená energie může být pak využita ve večerních hodinách. Energii z baterií lze využít i v případě výpadku sítě. 

Sestava obsahuje hybridní 3 FÁZOVÝ ASYMETRICKÝ měnič. Umí rozdělit energii jak z panelů, tak z baterie do jednotlivých fází asymetricky - každá fáze může mít jiný výkon.

Fotovoltaika "BATERIE MAXI TOP" pro střední a velkou spotřebu

 • Německá technologie RCT Power
 • monokrystalický celo-černý panel 
 • moderní bílý design
 • 3-fázové řešení
 • asymetrický měnič - nezbytné pro způsob měření v ČR 
 • extrémně kompaktní rozměry baterie
 • kapacita baterie od 5,7 kWh do 11,6 kWh
 • hloubka vybití baterie (DOD) až 90%
 • variantně záloha při výpadku vnější sítě
 • 5 let záruka na měnič
 • 10 let záruka na baterii
 • 15 let záruka na panely

Pro domácnost se spotřebou od 5,0 MWh/rok

Výkon elektrárny4,48 kWp
Počet panelů14
Typ panelůCeločerný EXE SOLAR A-M320/60 FB
Záloha při výpadku sítěVariantně
MěničPower Storage DC 6.0
BateriePower Battery 5,7 kWh
Regulace nabíjení bojleruNe

Elektrárna je vhodná pro domácnosti

Se spotřebou elektřinyod 5 MWh/rok
S plochou střechyod 23 m2

Co vám elektrárna přinese

Vlastní elektřinu4,6 - 5,0 MWh/rok
Úsporu nákladů (D02d)až 22 500 Kč/rok
Peníze za prodanou energii1 000 Kč/MWh

Cena instalace

Dotace C3.7155 000 Kč
Celková cena instalace340 000 Kč s DPH

Cena pro Vás po odečtení dotace

185 000 Kč s DPH

Pro domácnost se spotřebou od 9,0 MWh/rok

Výkon elektrárny6,08 kWp
Počet panelů19
Typ panelůCeločerný EXE SOLAR A-M320/60 FB
Záloha při výpadku sítěVariantně
MěničPower Storage DC 6.0
BateriePower Battery 7,6 kWh
Regulace nabíjení bojleruNe

Elektrárna je vhodná pro domácnosti

Se spotřebou elektřinyod 9,0 MWh/rok
S plochou střechyod 32 m2

Co vám elektrárna přinese

Vlastní elektřinu6,0 - 6,7 MWh/rok
Úsporu nákladů (D02d)až 30 000 Kč/rok
Peníze za prodanou energii1 000 Kč/MWh

Cena instalace

Dotace C3.7155 000 Kč
Celková cena instalace379 000 Kč s DPH

Cena pro Vás po odečtení dotace

225 000 Kč s DPH

Záruky

25 let

Výkon panelů

15 let

Konstrukce panelů

5 let

Měnič

10 let

Baterie

3 roky

Montáž

Prvky elektrárny "BATERIE MAXI TOP"

Fotovoltaický panel

Monokrystalický panel

DC/AC měnič 

Hybridní třífázový asymetrický měnič RCT Power

Baterie

Baterie RCT Power

Nosná konstrukce

Nosná konstrukce pro uchycení panelů na rovnou i šikmou střechu s různými typy střešní krytiny

RCT Power Switch

Rozvaděč zálohy při výpadku proudu. Osahuje spínací, jistící a ochranné prvky

Monitoring

Dokonalý monitoring elektrárny 

Co je potřeba ještě vědět

 • Jeden fotovoltaický panel má rozměry cca 1 x 1,6 m. Panely se na šikmou střechu většinou instalují nastojato v jedné nebo více řadách. Mezi panely je mezera 2 cm. Od okapu je vhodné panel instalovat ve vzdálenosti min 30 cm. Horní řada panelů by neměla přesahovat hřeben. Zatížení střechy je cca 20 kg/m2. 
 • Na rovnou střechu se panely montují naležato po úhlem 10-15°, ve vyjímečných případech i s větším úhlem nebo naopak zcela naležato. Aby si panely nestínily je u sklonu 15° mezi řadami mezera cca 80 cm. Konstrukce se přichytí ke střeše šrouby nebo je zatížena dlažbou. Zatížení střechy je 35 - 40 kg/m2. 
 • Technologie elektrárny, jako je střídač (měnič), rozvaděč FVE a případně baterie se umísťuje do technické místnosti, suterénu, garáže nebo někdy i na uzavřenou chodbu, tedy tzv. samostatný požární prostor.
 • Pokud bude instalována i fyzická baterie, je nutné volit prostor se zimními teplotami prostoru nad bodem mrazu. Nízké teploty okolí baterie snižují její životnost. Nejvhodnější je pokojová teplota.
 • Příliš vysoké teploty naopak nesvědčí měničům. Nejsou tedy vhodné prostory na půdách. 
 • Pro instalaci měniče a rozvaděče FVE je potřeba počítat s plochou na zdi přibližně 1,5 m2. Baterie je umístěna na zemi a zabere až 1 m2, podle zvoleného typu baterie. Zatížení podlahy je asi 10 kg/1kWh.
 • Jelikož je nutné propojit rozvaděč FVE s domovním rozvaděčem, je nutné najít trasu propojení. Ideální je umístit technologii co nejblíže domovnímu rozvaděči. Kabelová trasa propojení obou rozvaděčů je obvykle vedena v bílých plastových lištách. 
 • Kabely od panelů ke střídači je možné vést nepoužívaným komínem, větrací šachtou nebo vně budovy po okapové rouře nebo po fasádě v lištách. V místnostech je kabeláž vedena v bílých plastových lištách.
 • V případě instalace fyzické baterie je možné využít energie v baterii při výpadku vnější sítě. Tento systém se obvykle nazývá back-up (bekap). 
 • Back-up systém je napojen jen na některé vybrané okruhy elektroinstalace. Nejčastěji se volí okruh zásuvek a osvětlení v obývacím pokoji a v kuchyni. Back-up je funkční do vybití baterie.
 • Back-up není náhradou UPS. Rychlost záskoku je o něco pomalejší a nezajistí proto provoz počítačové technologie. 
 • Pokud chcete získat dotaci, ale nepořídíte si fyzickou baterii, musíme solární systém napojit na topnou spirálu zásobníku vody (může být i více zásobníků) o celkovém objemu ideálně 80 l na 1 kWp. Pokud bydlí v domě maximálně 3 lidé postačí minimální objem 120 l. Topná spirála musí mít samostatný přívod z rozvaděče s vlastím jističem.