Ochrana osobních údajů

Provozovatelem stránek www.dtdsolar.cz je společnost
DTD SOLAR s.r.o. se sídlem Rosická 333, 664 17 Tetčice, 
Česká republika, IČ: 04244842.

Provozovatel se zavazuje chránit jemu svěřené osobní údaje a postupovat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů.

Provozovatel nebude bez předchozího svolení uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat jemu svěřené osobní údaje.

Uživatel bere na vědomí, že provozovatel je oprávněn zpracovávat, shromažďovat a sledovat osobní údaje jednotlivých uživatelů pro vlastní potřeby, tj. zejména za účelem poskytování služeb, pro marketingové a statistické účely nebo za účelem zkvalitňování služeb.

 

O uživateli shromažďujeme tyto osobní údaje:

jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační údaje

 

Jak s osobními údaji nakládáme?

Osobní informace jsou automaticky zpracovávány zabezpečeným systémem a uchovávány v bezpečném formátu v databázi provozovatele.

Přístup k informacím o uživateli má pouze provozovatel webu DTD SOLAR s.r.o.

Velmi nám záleží na tom, abychom se nedopouštěli spamování. Všechny zprávy, které rozesíláme, jsou opatřeny odkazem pro odhlášení.

Pokud zprávy od nás nechcete dále dostávat, použijte, prosím odhlašovací odkazy nebo nám napište emailem na adresu dtdsolar@dtdsolar.cz.