GARANTUJEME VÁM

 • elektrárna splňuje podmínky dotačního programu NZÚ
 • elektrárna je sestavena z osvědčené technologie nejvyšší kvality
 • systém zajišťuje vysokou účinnost výroby
 • technologie je navržena pro maximální využití vyrobené energie pro vlastní spotřebu 
 • elektrárna zajišťuje maximální využití přebytků energie uložením do vody nebo baterií
 • maximální jednoduchost ovládání a nastavení elektrárny
 • prostřednictvím přehledného monitoringu na webu máte dokonalý přehled o vyrobené a spotřebované energii
 • u třífázového řešení dodáváme pouze asymetrické měniče - zcela zásadní pro krátkou návratnost investice za podmínek měření v  distribuční síti v ČR

Základní sestavy

Všechny sestavy přizpůsobíme Vašim požadavkům

VODA
80 000 Kč
s DPH
Celková cena 140 000 Kč
Nová zelená úsporám C3.4
Výše dotace 60 000 Kč
Instalovaný výkon 2,64 kWp
Přebytky do vody
8 ks panelů
Panely EXE SOLAR A-M330/60
Měnič Solax X1-2,5-T-D AIR
-
-
Nabíjení bojleru Wattroutrem
Plocha střechy 14 m2
Elektrárna vám vyrobí 2,8 - 3,0 MWh/rok
Elektrárna vám uspoří až 13 000 Kč/rok (D02d)
iner TARIF pro výkup přetoků energie do sítě
VODA
105 000 Kč
s DPH
Celková cena 165 000 Kč
Nová zelená úsporám C3.4
Výše dotace 60 000 Kč
Instalovaný výkon 3,63 kWp
Přebytky do vody
11 ks panelů
Panely EXE SOLAR A-M330/60
Měnič Solax X1-3.6-T-D BOOST
-
-
Nabíjení bojleru Wattroutrem
Plocha střechy od 20 m2
Elektrárna vám vyrobí 3,6 - 4,0 MWh/rok
Elektrárna vám uspoří až 18 000 Kč/rok (D02d)
iner TARIF pro výkup přetoků energie do sítě
BATERIE MINI
160 000 Kč
s DPH
Celková cena 265 000 Kč
Nová zelená úsporám C3.6
Výše dotace 105 000 Kč
Instalovaný výkon 3,63 kWp
Přebytky do baterie
11 ks panelů
Panely EXE SOLAR A-M330/60
Měnič Solax X1-Hybrid-3.7-D-E
Baterie Triple Power 4,5 kWh
Záloha při výpadku proudu
-
Plocha střechy od 20 m2
Elektrárna vám vyrobí 3,6 - 4,0 MWh/rok
Elektrárna vám uspoří až 18 000 Kč/rok (D02d)
iner TARIF pro výkup přetoků energie do sítě
BATERIE MAXI
315 000 Kč
s DPH
Celková cena 470 000 Kč
Nová zelená úsporám C3.7
Výše dotace 155 000 Kč
Instalovaný výkon 9,9 kWp
Přebytky do baterie
30 ks panelů
Panely EXE SOLAR A-M330/60
Měbič Solax X3-Hybrid-10.0-D-E
Baterie Triple Power 11,6 kWh
Záloha při výpadku proudu
-
Plocha střechy od 50 m2
Elektrárna vám vyrobí 9,0 - 10,2 MWh/rok
Elektrárna vám uspoří až 45 000 Kč/rok (D02d)
iner TARIF pro výkup přetoků energie do sítě

Co je potřeba ještě vědět

 • Jeden fotovoltaický panel má rozměry cca 1 x 1,6 m. Panely se na šikmou střechu většinou instalují nastojato v jedné nebo více řadách. Mezi panely je mezera 2 cm. Od okapu je vhodné panel instalovat ve vzdálenosti min 30 cm. Horní řada panelů by neměla přesahovat hřeben. Zatížení střechy je cca 20 kg/m2. 
 • Na rovnou střechu se panely montují naležato po úhlem 10-15°, ve vyjímečných případech i s větším úhlem nebo naopak zcela naležato. Aby si panely nestínily je u sklonu 15° mezi řadami mezera cca 80 cm. Konstrukce se přichytí ke střeše šrouby nebo je zatížena dlažbou. Zatížení střechy je 35 - 40 kg/m2. 
 • Technologie elektrárny, jako je střídač (měnič), rozvaděč FVE a případně baterie se umísťuje do technické místnosti, suterénu, garáže nebo někdy i na uzavřenou chodbu, tedy tzv. samostatný požární prostor.
 • Pokud bude instalována i fyzická baterie, je nutné volit prostor se zimními teplotami prostoru nad bodem mrazu. Nízké teploty okolí baterie snižují její životnost. Nejvhodnější je pokojová teplota.
 • Příliš vysoké teploty naopak nesvědčí měničům. Nejsou tedy vhodné prostory na půdách. 
 • Pro instalaci měniče a rozvaděče FVE je potřeba počítat s plochou na zdi přibližně 1,5 m2. Baterie je umístěna na zemi a zabere až 1 m2, podle zvoleného typu baterie. Zatížení podlahy je asi 10 kg/1kWh.
 • Jelikož je nutné propojit rozvaděč FVE s domovním rozvaděčem, je nutné najít trasu propojení. Ideální je umístit technologii co nejblíže domovnímu rozvaděči. Kabelová trasa propojení obou rozvaděčů je obvykle vedena v bílých plastových lištách. 
 • Kabely od panelů ke střídači je možné vést nepoužívaným komínem, větrací šachtou nebo vně budovy po okapové rouře nebo po fasádě v lištách. V místnostech je kabeláž vedena v bílých plastových lištách.
 • V případě instalace fyzické baterie je možné využít energie v baterii při výpadku vnější sítě. Tento systém se obvykle nazývá back-up (bekap). 
 • Back-up systém je napojen jen na některé vybrané okruhy elektroinstalace. Nejčastěji se volí okruh zásuvek a osvětlení v obývacím pokoji a v kuchyni. Back-up je funkční do vybití baterie.
 • Back-up není náhradou UPS. Rychlost záskoku je o něco pomalejší a nezajistí proto provoz počítačové technologie. 
 • Pokud chcete získat dotaci, ale nepořídíte si fyzickou baterii, musíme solární systém napojit na topnou spirálu zásobníku vody (může být i více zásobníků) o celkovém objemu ideálně 80 l na 1 kWp. Pokud bydlí v domě maximálně 3 lidé postačí minimální objem 120 l. Topná spirála musí mít samostatný přívod z rozvaděče s vlastím jističem.